Bronzejat DHA

La DHA és un sistema alternatiu de bronzejat, que permet en una sola sessió i sense riscos per a la pell, aconseguir un to totalment natural, sense necessitat d’exposar la pell al sol o als raig UVA. Només fa falta una sessió per a lluir una pell totalment bronzejada.

La Dihidroxiacetona (DHA) és un derivat incolor extret de la canya de sucre, que quan entra en contacte amb la queratina, produeix una reacció natural que bronzeja la superfície de la pell sense necessitat d’alterar la melanina i per tant sense perjudicar-la.

És molt important la forma d’aplicació del DHA, ja que d’això depèn que quedi un color uniforme sense taques i que vagi desapareixent progressivament sense deixar rastre, a estètica Malgrat vam ser pioneres en aquesta tècnica i contem amb anys d’experiència que ens avalen.